Carbonara cennin blas wg - Halen Môn

Carbonara cennin blas wg

by | Hyd 27, 2022

INGREDIENTS

Ar gyfer 4 person

 

 • 25g o fenyn heb halen

 • 1 llond llwy fwrdd o olew had rêp neu olew olewydd

 • 2 genhinen fawr, wedi’u sleisio’n denau

 • 4 ewin o arlleg, wedi eu malu

 • 300g o bucatini sych, neu fath arall o basta nwdls hir, megis sbageti neu linguine

 • 3 melynwy

 • 1 llond llwy ffwrdd o ddŵr mwg

 • 60g o gaws Parma wedi’i ratio’n fân, ac ychydig mwy ar gyfer gweini

 • Halen a phupur

 

Ar gyfer y caprys crensiog

 • 2 lond llwy fwrdd o olew had rêp neu olew olewydd
 • 2 lond llwy fwrdd o gaprys newydd mewn dŵr hallt

Yn draddodiadol, mae carbonara hufennog yn defnyddio guanciale (porc wedi’i drin) neu facwn, ond mae’r fersiwn llysieuol hwn yn defnyddio ein dŵr mwg i roi effaith hynod gyfoethog ac ”umami’. Caiff y saws blasus ei wneud drwy guro melynwy amrwd i mewn i basta poeth. Weithiau, gall hyn arwain at saws wedi ceulo’n annymunol, ond mae’r dull hwn yn osgoi hynny drwy chwipio’r dŵr coginio pasta poeth i mewn i’r melynwy yn gyntaf, i greu saws emylsiog, sidanaidd hyfryd.

Dechreuwch drwy garameleiddio’r cennin. Toddwch y menyn mewn padell ffrïo fawr, yna ychwanegwch yr olew. Pan fydd y cymysgedd yn sïo’n dda, ychwanegwch y cennin a hanner llond llwy de o halen ar ffurf darnau mân. Ychwanegwch ddigon o bupur. Coginiwch y cymysgedd dros wres canolig, gan ei droi’n rheolaidd am 15 munud, nes bod y cennin yn feddal drwyddynt ac wedi troi’n wyrdd tywyll. Ychwanegwch y garlleg a’i goginio am funud arall nes ei fod yn bersawrus.

 Yn y cyfamser, coginiwch y pasta mewn sosban fawr o ddŵr berwedig â digon o halen ynddo, am 3 munud yn llai na’r hyn sydd yn y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Tra bo’r pasta’n coginio, rhowch y melynwyau mewn powlen gyda’r dŵr mwg. Cymerwch 100ml o’r dŵr coginio pasta wrth iddo ferwi, a’i chwipio i mewn i’r cymysgedd melynwy.

 Draeniwch y pasta, gan gadw 250ml arall o’r dŵr coginio pasta. Rhowch y pasta a’r sosban yn ôl ar y gwres. Gan weithio’n gyflym, ychwanegwch hanner y cymysgedd melynwy, llond llaw o’r parmesan a 100ml o’r dŵr pasta, yna defnyddiwch yr efel goginio i’w droi’n barhaus. Ychwanegwch y cennin a gweddill y cymysgedd melynwy, parmesan a dŵr pasta, gan droi’r cyfan. Daliwch ati i’w gymysgu dros wres isel am oddeutu 4 munud, nes bod saws sgleiniog, trwchus iawn yn gorchuddio bob darn o basta. Blaswch y cymysgedd ac addaswch y sesnin – bosib iawn y bydd eisiau pinsiad arall go dda o bupur. Cadwch y pasta’n gynnes tra byddwch yn coginio’r caprys.

 Sychwch y badell y gwnaethoch ei defnyddio i goginio’r cennin gan ddefnyddio darn o bapur cegin glân, yna cynheswch yr olew dros wres canolig. Yn y cyfamser, sychwch y caprys ar ddarn o bapur cegin, i gael gwared ar gymaint â phosib o ddŵr hallt, gan y bydd hwnnw’n clecian cyn gynted ag y bydd y caprys yn cyffwrdd yr olew. Pan fydd yr olew’n boeth, ychwanegwch y caprys yn y badell a’u coginio, gan eu troi â llwy dyllog neu sbatwla nes bod y caprys wedi agor fel tiwlip. Defnyddiwch y llwy dyllog i godi’r caprys a’u rhoi ar blât wedi’i orchuddio â phapur cegin, i sychu’r olew sydd dros ben.

 Rhannwch y pasta rhwng bowlenni cynnes, gosodwch y caprys crensiog ar y top ac ychwanegwch ragor o barmesan.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket