Caramelau Halen Môr Mwg - Halen Môn

Mae hon yn ffordd ardderchog i ddefnyddio ein Halen Môr Pur Mwg Dros Dderw – mae’r chwerwder yn caniatáu i natur coelcerthog ein halen môr ddod trwodd. Mae melys, mwg a halen yn gyfuniad anodd ei guro.

20g menyn heb halen, wedi toddi
120g menyn heb halen, wedi’i dorri’n giwbiau 1cm
125ml hufen dwbl
180g siwgr caster
½ llwy de hael o Halen Môr Mwg Dros Dderw

Leiniwch dun rhostio bach gyda phapur gwrthsaim, gan wneud yn siŵr bod y papur yn dod i fyny ochrau’r tun o leiaf 2cm. Brwsiwch y papur ac ymylon agored y tun gyda menyn wedi’i doddi. Rhowch y tun ar un ochr.

Rhowch y menyn mewn sosban a’i gynhesu dros wres canolig hyd nes iddo doddi.

Nesa’, cyfunwch y siwgr mewn sosban fach gyda 3 llwy fwrdd o ddŵr. Cynheswch yn gyflym dros wres uchel nes bod y siwgr yn dechrau berwi. Gan weithio yn gyflym, brwsiwch ochrau’r sosban i lawr gyda brws crwst gwlyb. Mae hyn yn atal unrhyw grisialau siwgr mynd yn sownd ar yr ochrau a allai arwain at grisialu nes ymlaen.

Gadewch i’r siwgr barhau i ferwi iddo droi’n ambr golau o amgylch ymylon y sosban. Gall droi’n gyflym, felly peidiwch â bod ofn ei dynnu oddi ar y gwres yn achlysurol i wirio’r lliw.

Yn araf ychwanegwch y cymysgedd o fenyn a hufen, ychydig ar y tro. Dylai’r ychwanegiad gael ei wneud yn ofalus iawn i atal y gymysgedd caramel gorlifo’r  sosban.

Trowch y gwres i lawr ac ychwanegwch yr halen. Mudferwch am 7 munud pellach. Yna tollwch y gymysgedd i’r tun wedi’i leinio a’i adael i oeri am tua 3 awr cyn ei dorri. Taenwch ychydig mwy o halen ar y diwedd os dymunir.

Lapiwch bob darn mewn papur gwrthsaim i’w hatal rhag glynu at ei gilydd.

Rysáit: Anna Shepherd
Llun: Jess Lea-Wilson

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket