Byns Mêl Cymreig

by | Maw 1, 2021

INGREDIENTS

Cynhwysion:

  • 100g menyn
  • 300ml llaeth
  • 600g blawd bara cryf
  • 100g siwgr caster
  • 2 baced 7g o furum sych
  • 1 llwy de halen
  • 1wy

Ar gyfer y llenwad:
150g menyn meddal
150g siwgr brown

 

 

Toddwch y menyn mewn sosban, ac ychwanegwch y llaeth. Cynheswch i 37°C, os nad oes gennych thermomedr, dylai fod yn gynnes ond ddim yn boeth. Os ydych yn gallu gadael eich bys ynddo, fe ddylai fod yn iawn, ond gofalwch nad yw’n rhy boeth gan y bydd yn lladd y burum.

Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd, siwgr, halen a’r burum. Yna ychwanegwch yr wy ac yna’r llaeth a’r menyn a’i gymysgu. Ar y pwynt yma fe fydd yn does reit wlyb.

Rhowch ychydig bach o flawd (dim gormod) neu olew ar eich bwrdd a thylinwch y toes am 10 munud nes ei fod yn llyfn, neu os oes gennych un defnyddiwch y bachyn tylino ar eich peiriant cymysgu.

Rhowch y toes mewn bowlen wedi ei iro gydag olew a gorchuddiwch gyda haenen cling. Gadewch i’r toes godi mewn rhywle cynnes am awr. Ar ôl i’r toes ddyblu mewn maint, cynheswch y popty i 200C / 180C ffan.

I wneud y llenwad cymysgwch y menyn a’r siwgr nes ei fod yn bast meddal a rhannwch y toes mewn i 8-10 darn.

Ysgeintiwch ychydig o flawd ar eich bwrdd a roliwch un o’r darnau mewn i siâp petryal. Gosodwch lond llwy de o’r menyn a siwgr yn y canol a phlygwch y toes yn ei hanner, gan ddod a’r ochrau byrraf at ei gilydd. Defnyddiwch eich bawd i bwyso’r toes i lawr yn galed ar y gornel agosaf atoch.

Nawr rhowch lwyaid arall o’r menyn a’r siwgr yn y canol a phlygwch y toes tuag atoch chi i ffurfio triongl. Eto pwyswch y gornel i lawr yn galed gydag eich bawd.

Gosodwch y byns ar ddau hambwrdd pobi wedi ei leinio gyda phapur gwrthsaim.

Pobwch am 15-20 munud nes eu bod nhw’n dechrau brownio. Peidiwch â phoeni os yw rhywfaint o’r llenwad yn dod allan o’r ochrau, mae hyn fod i ddigwydd.

Gadewch i oeri ac ysgeintiwch gydag ychydig o siwgr eisin.

IMAGE: Elliw Gwawr
RECIPE KINDLY SHARED FROM: Paned a Chacen

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket