Click here for the recipe in English.

‘Da ni am ddweud ein bod yn meddwl fod hon yn un o’n ryseitiau brownies orau i ni drio erioed.

Mewn gwirionedd,  Anna Jones (“y Nigella newydd” yn ôl The Times), a wnaeth ysgrifennu’r rysáit, yn dweud yn powld “os ffeindiwch chi rywun sydd ddim yn eu hoffi wna’i fynd a llwyth iddyn nhw fy hun.”

Maent yn hyfryd, ac yn berffaith ar gyfer rhywun arbennig ar ddiwrnod Santes Dwynwen.

YN GWNEUD 12 BROWNIE MAINT GO DDA

AR GYFER Y CARAMEL
50g menyn heb ei halltu neu olew cneuen coco, ag ychydig ar gyfer iro
100g siwgr castr euraidd heb ei buro
pinsiad da o halen mewn fflochiau (wnaethom ni drio’r Fanila yma, trïwch yr Halen Môn trwy fwg ar gyfer rhywbeth gwahanol).
3 llwy fwrdd o lefrith

AR GYFER Y BROWNIES
150g siocled tywyll
150g menyn heb ei halltu neu olew cneuen coco
150g siwgr castr euraidd heb ei buro neu siwgr muscovado golau
3 wy organig neu fuarth
1 llwy de o rinflas fanila, neu hadau o 1 coden fanila
100g o flawd rhyg, gwenith yr Almaen, neu blaen

Dechreuwch drwy wneud y caramel. Gosodwch ddarn o bapur pobi dros hambwrdd bas a rhwbiwch olew dros arwyneb y papur. Rhowch y siwgr mewn padell a’i roi dros wres canolig. Wrth ei wylio’n ofalus, gadewch iddo gynhesu a thoddi nes bod yr holl raeni siwgr bron wedi diflannu. Yna tynnwch u badell o’r gwres yn sydyn, ychwanegwch eich menyn neu olew cneuen coco, a’i guro i ffwrdd o’r gwres am tua munud. Ychwanegwch yr halen a’r llefrith a’i guro eto.  Rhowch yn ôl dros y gwres a churwch yn galed nes bod y cymysgedd wedi tywyllu a thewychu, ac mae unrhyw lympiau o siwgr wedi diflannu. Tolltwch dros y papur wedi’i iro a rhowch yn y rhewgell i galedu am 30 munud.

Rhagboethwch eich ffwrn i 180°C/ ffan 160°C/ nwy 4, ac irwch efo menyn, a rhoi papur pobi tu fewn i dun brownies fychan (mae fy un i un mesur 20 x 20cm ond fyddai unrhyw beth oddeutu hynna yn gwneud y tro).

Tra bod y caramel yn oeri, paratowch eich cymysgedd brownies. Gosodwch bowlen ddiogel rhag gwres dros sosban o ddŵr yn lledferwi, yn sicrhau fod y bowlen ddim yn cyffwrdd y dŵr. Ychwanegwch y siocled a’r menyn neu olew cneuen coco a gadewch iddynt doddi, yn troi o dro i dro. Unwaith wedi toddi, cymerwch y bowlen oddi ar y gwres ac ychwanegwch y siwgr, wedyn yr wyau un ar y tro, ac yn olaf y fanila a’r blawd.

Unwaith fod eich caramel wedi caledu, tynnwch o’r rhewgell. Torrwch un rhan o dri ohono i ddarnau bach a’u troi i mewn i’r cymysgedd brownies. Torrwch y gweddill i ddarnau trwchus.

Tolltwch y cymysgedd brownies i mewn i’r tun wedi’i leinio a gwasgarwch y darnau fwy o garamel wedi halltu drosodd. Pobwch am 25 munud, nes ei fod newydd goginio – bydd crwst wedi ffurfio ar yr arwyneb a fydd y caramel wedi toddi i byllau melyngoch dwfn. Gadewch i oeri am 20 munud cyn torri. Rydw i’n gwybod bydd hyn yn anodd iawn ond fydd y caramel yn ofnadwy o boeth.

Bydd y rhain yn cadw am 4 diwrnod mewn tun aerglos. Rydw i’n eich herio i wneud iddynt barhau drwy brynhawn.

Delwedd: Brian W Ferry
Rysáit wedi’i gymryd o’r llyfr gwych A Modern Way to Eat

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket