Brechdanau tomato myglyd a mayonnaise

by | Medi 21, 2023

INGREDIENTS

Yn gweini 2

Ar gyfer y mayonnaise

  • 1 melynwy
  • 1 llwy de o fwstard Dijon myglyd Halen Môn
  • 150ml o olew olewydd ysgafn
  • 60ml o olew olewydd o’r radd flaenaf
  • Dewisol: ychydig ddiferion o ddŵr mwg Halen Môn
  • 1 llwy de sudd lemwn
  • Halen môr pur Halen Môn mewn nadddion mân

Ar gyfer y frechdan

  • 4 tafell o fara crystiog, fel surdoes
  • 2 domato mawr
  • Halen Môr Pur Halen Môn wedi’i gochi dros dderw, i’w orffen (neu defnyddiwch halen pluog yn lle hynny)

 

Mae yna ergyd driphlyg o flas myglyd yn y brechdanau hyn gyda’n mwstard Dijon myglyd, dŵr mwg a Halen Môr Pur wedi’i gochi dros dderw. Mae’r effaith tân gwersyll yn cael effaith hollol drawsnewidiol ar y tomatos blasus, ffres – mae bron yn eu gwneud i flasu fel eu bod nhw “wedi’u coginio” heb golli unrhyw ddisgleirdeb. 

Mewn powlen gymysgu fawr, curwch y melynwy a’r mwstard Dijon gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cyfuno’n llwyr, yna arllwyswch ddiferyn o olew olewydd ysgafn. Curwch nes bod yr olew wedi’i ymgorffori, a pharhewch i ychwanegu’r olew, fesul diferyn, nes bod y gymysgedd yn dechrau tewhau a dal ei siâp. Byddwch yn amyneddgar ac ychwanegwch yr olew mor araf ag y gallwch, oherwydd gall ychwanegu’r olew yn rhy gyflym achosi i’r cynhwysion rannu, gan arwain at mayonnaise ceulaidd. Unwaith y bydd y gymysgedd wedi tewhau, ychwanegwch yr olew mewn nant denau, gyson, gan barhau i guro trwy’r amser, nes bod y cyfan wedi’i ymgorffori. Ailadroddwch gyda’r olew olewydd o’r radd flaenaf. Curwch y dŵr mwg i mewn, os ydych chi’n ei ddefnyddio, yna ychwanegwch flas gyda sudd lemwn a halen môr mewn naddion mân.

Tostiwch y bara yn ysgafn, yna lledaenwch lwy bwdin o’r mayonnaise dros ddwy o’r tafelli. Defnyddiwch gyllell finiog i dorri’r tomatos yn dafelli 1cm o drwch. Gwaredwch bennau’r tomatos, neu eu cadw ar gyfer stoc, a gosodwch y tafelli sy’n weddill dros y mayonnaise. Chwistrellwch y tomatos gyda halen mwg, yna crewch y frechdan gyda’r tafelli o fara sy’n weddill. Torrwch yn ei hanner a’i weini ar unwaith.

0
Your basket