Blondi Almon Halen Mwg Anna Jones - Halen Môn

Hanner a hanner rhwng blondi a browni. Er nad oes ganddynt y coco neu swm helaeth o siocled y byddai gan browni (sy’n eu gwneud yn flondi), dwi’n defnyddio siwgr crai, sy’n eu troi’n fwy tywyll. Os hoffech, fe allech chi ddefnyddio siwgr ysgafnach, er bod blas y siwgr crai yn gweithio mor dda.
Fodd bynnag, mae’r haen uchaf yn flond – mae’n haenen yn gyflym i baratoi ac yn debyg i meringue cyffug almon.
Weithiau, rwy’n gwneud y rhain gyda chyfuniad o flawd gwenith yr Almaen a rhygyn, gan fy mod yn hoffi’r nodyn dwfn cyfoethog sy’n dod o’r rhyg. Mae’r halen mwg yn gweithio mor dda â’r almonau a’r siocled, ond os na allwch gael gafael arno, bydd halen flochiog arferol yn gweithio’n iawn.

DIGON I 8 – 10
2 llwy de o bowdr pobi
1/2 llwy de o halen môr mwg, yn ogystal â phinsiad
250g o flawd gwenith yr Almaen gwyn
180g olew cnau coco neu fenyn heb halen
125g siwgr crai tywyll
125g siwgr caster euraidd, ynghyd â 50g ychwanegol
3 wy organig canolig
2 llwy de o rin fanila neu bast fanila da
125g o siocled tywyll (o leiaf 70% o goco), wedi’u torri’n ddarnau mawr
100g o almonau, croen arno, wedi’u torri’n fras
50g siwgr caster euraidd

Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200oC / 180oC ffan / nwy 6. Irwch a leiniwch tun pobi sgwâr 20cm â phapur gwrthsaim.
Rhowch y powdwr pobi, halen a blawd mewn powlen a chymysgu gyda chwisg i gael gwared ar unrhyw lympiau.
Rhowch olew cnau coco neu fenyn mewn padell a’i doddi. Ychwanegwch y siwgr a’i chwisgio nes ei fod wedi’i doddi, yna arllwyswch i mewn i bowlen. Rhowch y neilltu i oeri am 15 munud.
Gwahanwch un o’r wyau a chadwch tua 1 llwy fwrdd o’r gwyn yn ôl, yna rhowch y gweddill mewn bowlen gyda’r melyn a gweddill yr wyau. Curwch yr wyau, olew cnau coco a rhin fanila gyda chwisg. Plygwch y blawd a’r siocled i’r cymysgedd. Unwaith y caiff popeth ei ymgorffori, arllwyswch y gymysgedd i’r tun pobi.
Chwisgwch y llwy fwrdd o wy gwyn nes bod yn ffluwchog, yna ychwanegwch yr almonau, y 50g ychwanegol o siwgr caster a phinsiad o halen. Lledaenwch dros ben y gymysgedd blondi gyda sbeswla. Coginiwch yn y yn y popty am 30 munud, nes ei fod yn crisp ar y brig ac ychydig yn ludiog tu mewn.
Gadewch i oeri am 10 munud, yna tynnwch o’r tun, trowch i mewn i sgwariau a cheisiwch beidio â’u bwyta i gyd.

Llun: Ana Cuba
Rysáit o The Modern Cook’s Year

0
Your basket