RNLI: Pei Pysgod Myglyd gyda Rhosti Corbwmpen Crisp

RNLI: Pei Pysgod Myglyd gyda Rhosti Corbwmpen Crisp

Digwyddiad elusen flynyddol i helpu i godi arian am eu gwaith amhrisiadwy, achub bywyd, yw Swper Pysgod yr RNLI. Mae'n syml, mae'n hwyl, ac mae'n arbed bywydau. 'Da chi'n gwahodd eich ffrindiau neu'ch teulu, gweini Swper Pysgod blasus, a chasglu rhoddion tuag at yr...

Edible Manhattan: Gwymon, Halen + Anadl y Ddraig

Edible Manhattan: Gwymon, Halen + Anadl y Ddraig

Mae'r canlynol yn ddarn o erthygl a gyhoeddwyd yn Edible Manhattan, a ysgrifennwyd gan Matthew Karkutt. ------ 'Roedd teithio i Gymru gyda phump o bobl o'r cyfryngau bwyd a phedwar cogydd yn teimlo fel nofel ffantasi. Fel unrhyw gymrodoriaeth ar ymchwil, roedd angen...

Cawl Mwg Ffacbys a Thomato gyda Cavolo Nero

Cawl Mwg Ffacbys a Thomato gyda Cavolo Nero

Cawl sawrus hyfryd, perffaith wrth i'r dyddiau ddechrau troi'n oerach. Digon i 4 4 llwy fwrdd o olew olewydd Halen Môn 1 goes o seleri wedi'i dorri'n fân 2 moron canolig, wedi'u torri'n fân 1 winwnsyn wedi'i dorri'n fân 1 deilen bae 3 ewin garlleg, wedi'i sleisio'n...

Rysáit Stêc Barbeciw Perffaith gan Ross + Ross

Rysáit Stêc Barbeciw Perffaith gan Ross + Ross

Mae stêc i ni yn ddantaith prin iawn, felly pan fyddwn ni'n ei fwyta, 'da ni am iddo fod y gorau posib. Mae ein ffrindiau yn Ross a Ross yn arbenigwyr barbeciw, ac maent wedi rhannu gyda ni eu rysáit am stêc barbeciw haf hwyr. Mae'r tywydd dros yr ychydig wythnosau...

Focaccia Tomato Mwg a Rhosmari

Focaccia Tomato Mwg a Rhosmari

Mae ffocaccia ysgafn ffres o'r ffwrn, wedi'i gorffen gydag olew olewydd da, Halen Môn a thomatos yn anodd ei guro. Digon i 6 - 8 500g blawd bara gwyn cryf 5g o bowdwr burum sych 10g Halen Môn mewn fflochiau mân 300ml o ddŵr cynnes 3 llwy fwrdd d Ddŵr Mwg Halen Môn 1...

Panad gyda … Ysgrifennwr Bwyd Ed Smith (Rocket + Squash)

Panad gyda … Ysgrifennwr Bwyd Ed Smith (Rocket + Squash)

Mae Ed Smith yn un o'r unigolion diddorol rheiny sydd wedi cael mwy nag un yrfa lwyddiannus iawn. Yn wreiddiol cyfreithiwr yn y ddinas ydoedd, dechreuodd blog bwyd er mwyn dianc o'i waith ac fel esgus i ysgrifennu am ei hoff fwytai. Nawr mae yn y sefyllfa ffodus wrth...

Tarte Tatin Sbigoglys a Thomato

Tarte Tatin Sbigoglys a Thomato

Wrth i silffoedd siop lysiau ddechrau llenwi gyda thomatos o bob lliw a llun, roeddem yn awyddus i rannu tarten sy'n eu rhoi yn ganolbwynt. Mae'r cinio cyfoethog gyda blas umami yn edrych mor hardd ag y mae'n blasu. Rydym yn defnyddio tomatos o'n hoff dyfwyr yma,...

Fideo: Stori Pysgodyn

Fideo: Stori Pysgodyn

Rhywbryd yn y 1980au, cafodd nain Caspar Salmon ei gwahodd i ddigwyddiad ar Ynys Môn, a fynychwyd gan bobl â chyfenwau pysgodyn. Neu felly mae e'n dweud. Ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ddaru'r gwneuthurwr ffilmiau Charlie Lyne ceisio datrys myth rhag...