Bariau Tide: Fflapjacs Sesame wedi’i Dostio + Halen Môr

by | Maw 25, 2021

INGREDIENTS

 

Gwaelod y fflapjac

• 150g surop aur
• 1 llwy fwrdd o fêl
• 200g menyn halen môr Halen Môn
• 350g ceirch
• 60g siwgr brown meddal

Haen caramel hallt

• 60g siwgr brown meddal
• 130ml hufen dwbl
• 60g menyn halen môr Halen Môn
• Halen Môr Pur

Ychwanegiadau:

• 150g siocled tywyll
• 50g hadau sesame
• Halen Môr Pur

Yn creu 12 o fariau

  Fel arfer, mae gennym lawer iawn ohonynt ar gownter ein caffi awyr agored, Tide. Maent yn gyfuniad gwych o geirch, siocled, sesame, ac wrth gwrs, halen môr.

   

  Cynheswch y popty i 170°C a leiniwch hambwrdd pobi 9”/ 23cm gyda phapur pobi.

  Dechreuwch gyda gwaelod y fflapjac. Toddwch y menyn, y surop aur a’r mêl gyda’i gilydd mewn sosban fach dros wres isel. Unwaith y byddant wedi toddi, ychwanegwch y ceirch a’r siwgr a chymysgu nes y byddant wedi cyfuno. 

  Rhowch y cymysgedd ar yr hambwrdd pobi a phwyswch i lawr i gael haen wastad. Pobwch am 20-25 munud neu nes bydd top y fflapjac yn lliw brown euraidd. Gadewch nhw i oeri i dymheredd yr ystafell.

  Crëwch y caramel hallt drwy doddi’r menyn a’r siwgr gyda’i gilydd mewn sosban fach. Pan fydd y menyn a’r siwgr wrthi’n coginio, ychwanegwch yr hufen dwbl a’u cyfuno’n dda. Gadewch ddigon o amser i’r cymysgedd ddangos swigod a dechrau tewhau, gan gymysgu’n aml am 2 funud nes bydd y cymysgedd wedi lleihau tua chwarter.

  Tywalltwch y caramel dros y fflapjac oer a’i daenu gyda chyllell baled i greu haen wastad. Rhowch y fflapjac yn yr oergell er mwyn gadael i’r caramel oeri. 

  Rhowch yr hadau sesame mewn sosban fach a llydan a’u tostio ar wres canolig ar y stôf, gan ysgwyd y sosban yn rheolaidd fel bod yr hadau’n tostio’n gyfartal. Rhowch yr hadau i un ochr mewn powlen fach unwaith y byddant wedi brownio.  

  Toddwch y siocled yn araf deg mewn powlen gwrth-wres dros ddŵr poeth. Pan fydd yn hylif, tywalltwch y siocled fel haen wastad dros y caramel. 

  Taenwch yr hadau wedi’u tostio a phinsiad go lew o Halen Môr Pur dros y fflapjacs, cyn eu dychwelyd i’r oergell i oeri a’u torri’n 12 darn. 

   

   

   

  beach

  Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

  0
  Your basket