Bara soda hadog - Halen Môn

Bara soda hadog

by | Maw 8, 2022

INGREDIENTS

1 llwy de o hadau carwe1 llwy de o hadau ffunell
60g o hadau pwmpenni
60g o hadau blodau haul
200g o flawd gwenith cyflawn
160g o flawd gwenith yr Almaen, + mwy ar gyfer taenellu
2 lwy de Halen Môr Pur
2 lwy de o soda bicarbonad
Pot 284 ml o laeth enwyn
2 lwy de o driagl

Bara cynnes ar eich bwrdd mewn llai nag awr, heb unrhyw dylino, arbrofi na burum. Blasus iawn wedi ei dorri’n dew ac wedi’i fwyta’n gynnes gyda digon o fenyn.

Cynheswch y popty i 200C/ nwy 6 

Tostiwch yr hadau carwe a ffunell yn ysgafn mewn padell am 2-3 munud tan iddynt ddechrau brownio a dod yn beraroglus. Tynnwch oddi ar y gwres a’u rhoi mewn powlen gymysgu fawr. Ychwanegwch yr holl gynhwysion sych eraill, chwisgiwch i gyfuno er mwyn sicrhau bod y bicarbonad wedi’i rannu’n gyfartal.

Cymysgwch y llaeth enwyn a’r triagl mewn powlen fach. 

Ychwanegwch y cymysgedd at y cynhwysion sych gyda llwy bren tan iddo ffurfio pelen, gan ychwanegu mwy o laeth enwyn neu ychydig o laeth os oes angen. 

Arllwyswch ar arwyneb â blawd arno a dewch â’r cyfan ynghyd i greu siâp crwn (nid oes angen i chi dylino’r toes), peidiwch â phoeni os nad yw’n berffaith.  Symudwch y siâp crwn i hambwrdd pobi wedi’i leinio, a darluniwch groes ar y top, yna taenwch fwy o flawd arno.

Pobwch y bara am 40-45 munud. Dylai’r dorth fod yn euraidd a dylai’r gwaelod swnio’n wag pan gaiff ei dapio. Bydd y dorth ar ei gorau wedi’i bwyta’n gynnes gyda llawer o fenyn meddal hallt.

0
Your basket