Bara soda hadog - Halen Môn

Bara soda hadog

by | Maw 8, 2022

INGREDIENTS

1 llwy de o hadau carwe1 llwy de o hadau ffunell
60g o hadau pwmpenni
60g o hadau blodau haul
200g o flawd gwenith cyflawn
160g o flawd gwenith yr Almaen, + mwy ar gyfer taenellu
2 lwy de Halen Môr Pur
2 lwy de o soda bicarbonad
Pot 284 ml o laeth enwyn
2 lwy de o driagl

Bara cynnes ar eich bwrdd mewn llai nag awr, heb unrhyw dylino, arbrofi na burum. Blasus iawn wedi ei dorri’n dew ac wedi’i fwyta’n gynnes gyda digon o fenyn.

Cynheswch y popty i 200C/ nwy 6 

Tostiwch yr hadau carwe a ffunell yn ysgafn mewn padell am 2-3 munud tan iddynt ddechrau brownio a dod yn beraroglus. Tynnwch oddi ar y gwres a’u rhoi mewn powlen gymysgu fawr. Ychwanegwch yr holl gynhwysion sych eraill, chwisgiwch i gyfuno er mwyn sicrhau bod y bicarbonad wedi’i rannu’n gyfartal.

Cymysgwch y llaeth enwyn a’r triagl mewn powlen fach. 

Ychwanegwch y cymysgedd at y cynhwysion sych gyda llwy bren tan iddo ffurfio pelen, gan ychwanegu mwy o laeth enwyn neu ychydig o laeth os oes angen. 

Arllwyswch ar arwyneb â blawd arno a dewch â’r cyfan ynghyd i greu siâp crwn (nid oes angen i chi dylino’r toes), peidiwch â phoeni os nad yw’n berffaith.  Symudwch y siâp crwn i hambwrdd pobi wedi’i leinio, a darluniwch groes ar y top, yna taenwch fwy o flawd arno.

Pobwch y bara am 40-45 munud. Dylai’r dorth fod yn euraidd a dylai’r gwaelod swnio’n wag pan gaiff ei dapio. Bydd y dorth ar ei gorau wedi’i bwyta’n gynnes gyda llawer o fenyn meddal hallt.

Any orders placed between 20th Dec – 4th Jan will be despatched on 4th Jan 2021. Read More.

beach

Stay in touch

We put a lot of time and care into our newsletters, and want them to be something you look forward to opening rather than deleting.

Expect original recipes from brilliant chefs, links to interesting and delicious things, and of course, plenty of beautiful pictures of the Salty Isle. It's a flicker of Ynys Môn in your inbox, around once a month.

We know you get a lot of emails and we promise not to go overboard. You can unsubscribe at any time.

0
Your basket