Bara brith Negroni - Halen Môn

Bara brith Negroni

by | Ebr 4, 2023

INGREDIENTS

  • 300g ffrwythau sych cymysg (e.e. syltanas, rhesins, cyrens)
  • 225ml te oolong poeth
  • 10ml Campari
  • 25ml Jin Môr – Jin Halen Môr
  • 100ml Martini Rosso neu fermwth melys rhad
  • 100g siwgr muscovado brown tywyll
  • 250g blawd codi
  • 1 llwy de sbeis cymysg
  • 1 ŵy, wedi’i guro
  • menyn, ar gyfer seimio

Dyma glasur newydd gan Jack Adair Bevan, cyd-sylfaenydd The Ethicurean, bwyty yng Ngwlad yr Haf sy’n torri cwys newydd lle mae’r tîm yn tyfu, yn fforio, yn eplesu ac yn cochi’r rhan fwyaf o’u bwydlen. Mae’n wneuthurwr coctels arobryn ac efallai mai dyma’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’r fersiwn chwareus hon o’r clasur Cymreig, Bara Brith.

“Pan oeddwn yn fachgen bach, bûm yn byw am flwyddyn mewn bwthyn bach gyda mam ger pentref bach glan môr o’r enw Dale, yn Sir Benfro. Bu gweddill ein teulu’n byw yn Aberdaugleddau a gallaf gofio y byddai’r cenedlaethau hŷn yn defnyddio unrhyw esgus i bobi Bara Brith. Yn aml byddent yn ei adael wedi ei lapio mewn lliain cotwm y tu allan i’r drws ffrynt os nad oedd neb gartref. Rwy’n hoffi ychwanegu Martini Rosso, jin a Campari a chymryd ychydig o’r te allan i roi ychydig mwy o ddyfnder i’r blas cyffredinol. Gweinwch gyda thaeniad trwchus o fenyn hallt.”

Rhowch y ffrwythau sych mewn powlen ac arllwyswch y te poeth, Campari, jin a fermwth drostynt. Cymysgwch y siwgr a’i droi’n dda nes ei fod wedi toddi. Gadewch y cymysgedd i fwydo am o leiaf 6 awr neu dros nos.

 Y diwrnod wedyn, cynheswch y popty i 180°C (160°C ffan/350°F/Nwy 4) ac irwch dun torth 900g gyda menyn.

Rhidyllwch y blawd a’r sbeis cymysg i mewn i’r ffrwythau gwlyb gyda’r holl hylif rhyfeddol a throwch yr ŵy wedi’i guro i mewn i’r cymysgedd. Cymysgwch yn drwyadl a thywalltwch y cymysgedd i’r tun wedi’i iro. Pobwch am ryw 55 munud, hyd nes bod y gacen wedi codi ac wedi’i choginio trwyddi. Bydd cyllell yn dod allan yn lân ar ôl ei fewnosod pan fydd y bara brith yn barod. Gadewch iddo oeri ar resel wifrau. Rydych chi i fod i adael y bara i aeddfedu am ychydig ddiwrnodau, ond dim siawns!

0
Your basket