Rach Pilston - Halen Môn
Mousse Siocled Halen Mwg ac Wisgi

Mousse Siocled Halen Mwg ac Wisgi

Mousse Siocled Halen Mwg ac Wisgi INGREDIENTS Yn bwydo 4  100g o siocled tywyll (o leiaf 70% o solidau coco), ynghyd â 10g fel naddion  50g o siocled llaeth  30ml o wisgi Madeira Penderyn  4 gwyn wy  30g o siwgr eisin  2 lwy fwrdd o creme fraiche, i’w weini  ½ llwy de...
Caws Pob Cymreig gyda Wisgi 

Caws Pob Cymreig gyda Wisgi 

Caws Pob Cymreig gyda Wisgi  INGREDIENTS Pryd i 2 berson    25g o fenyn heb halen  2 gennin main, wedi’u sleisio’n fân  175g o gaws Cheddar aeddfed iawn, wedi’i gratio  1 llwy fwrdd o fwstard Dijon Mwg Halen Môn  25ml o wisgi Penderyn Madeira ...
Salad Planhigion wy â halen Garlleg

Salad Planhigion wy â halen Garlleg

Salad Planhigion wy â halen Garlleg INGREDIENTS 4 planhigyn wy 60ml olew olewydd Halen Môr Pur gyda Garlleg wedi’i Rostio Halen Môn 3 llwy fwrdd iogwrt plaen 1/2 llwy de o gwmin mâl 1/4 llwy de o dyrmerig 1 llwy fwrdd o finegr seidr afal 1 llwy fwrdd o ddail...
Meringues caramel hallt ac afal bach

Meringues caramel hallt ac afal bach

Meringues caramel hallt ac afal bach INGREDIENTS Yn gwneud tua 10 meringue bach 5 gwynwy canolig 175g o siwgr mân 1 jar Caramel Hallt Halen Môn 20g o fenyn heb ei halltu 1 Afal Bramley mawr, wedi’i blicio a’i dorri’n dalpiau 1cm Hufen dwbl 300ml,...
Brechdanau tomato myglyd a mayonnaise

Brechdanau tomato myglyd a mayonnaise

Brechdanau tomato myglyd a mayonnaise INGREDIENTS Yn gweini 2 Ar gyfer y mayonnaise 1 melynwy 1 llwy de o fwstard Dijon myglyd Halen Môn 150ml o olew olewydd ysgafn 60ml o olew olewydd o’r radd flaenaf Dewisol: ychydig ddiferion o ddŵr mwg Halen Môn 1 llwy de sudd...
0
Your basket