Panad â…comedian Kiri Pritchard Mclean

by | Maw 2, 2021

 

Yn ogystal â bod yn un o’n hoff gomedïwyr – byddwch yn ei hadnabod o bopeth o Have I Got News For You i The News Quiz – mae Kiri Pritchard Mclean yn adnabyddus am fod yn angerddol am ei hynys enedigol, Ynys Môn, ac am gefnogi busnesau Cymreig annibynnol ym mha bynnag ffordd y gall wneud hynny.

Mae’n cynnal ‘Welsh Wednesdays’ gyda’i ffrind Katie Gill ar Instagram, fel cyfle i siarad am bethau sydd o ddiddordeb iddynt, a gyda’r nod o annog mwy o ddysgwyr i roi cynnig arni drwy rannu’r ochr ‘realistig’ o ddysgu.

Mae hefyd yn cynnal noson gomedi rithiol wych, The Covid Arms, y gall gwylwyr ei gwylio o gysur eu hystafelloedd byw eu hunain. Y mis hwn, bydd y sioe yn serennu Al Murray ac yn fyw o Pontio Bangor. Hyd yn hyn, mae’r gigiau wedi codi dros £120,000 i Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n cefnogi banciau bwyd ledled y DU.

 I ddefnyddio ymadrodd y mae’n ei ddefnyddio am eraill, mae Kiri yn ‘hen hogan iawn’.

Gwyliwch hi yn y Covid Arms neu gwrandewch ar y stand-yp arbennig yma drwy BBC sounds.

 

Rydych yn frwd dros brynu’n lleol a phrynu’n annibynnol. Pam ydych chi’n credu ei fod yn bwysig?

Mae Cymru yn genedl o fusnesau bach, rydym yn arloesol, crefftus a hael ac rwyf wrth fy modd yn cefnogi’r ysbryd entrepreneuraidd hwnnw lle gallaf – ac rwyf wrth fy modd yn prynu pethau i mi fy hun hefyd.

Os ydych yn prynu’n lleol, mae eich arian yn mynd yn ôl i’r gymuned yn syth, nid yw’n mynd i noddfa dreth, pan rydych yn edrych arno felly, rwy’n credu bod prynu’n fach a lleol yn fuddsoddiad a dyna fy esgus dros gael sawl pâr o glustdlysau. 

A oes gennych unrhyw ryseitiau y byddwch yn troi atynt sy’n defnyddio cynnyrch lleol (gan gynnwys halen môn?!)

A yw’n wael dweud mai fy arddull o goginio yw ychwanegu llwyth o halen at bob dim a gobeithio am y gorau? Wel, mae’n wir. Llysiau, ychwanegu ychydig o halen môn garlleg atynt. Mari Waedlyd, halen seleri. Pwdinau – halen môn mwg. Nid yw’n sgil coginio cydnabyddedig ond mae’n gweithio i mi. 

Beth yw’r pethau gorau am ddysgu Cymraeg?

Rwy’n teimlo ei fod yn rhoi dealltwriaeth arbennig i mi o hanes a diwylliant y wlad brydferth hon. 

Mae’n hwyr, rydych yn llwglyd. Beth ydych chi (neu eich partner) yn ei wneud i’w fwyta?

Brechdan selsig, nid yw byth yn siomi. 

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket