gan by Jessica Colley-Clarke

Ac mae i gyd yn ymwneud a morfeirch.

Y cam cyntaf wrth wneud halen môr eithriadol Halen Môn yw dilyn y morfeirch. Yn 1983, agorodd Alison a David Lea-Wilson yr acwariwm mwyaf yng Nghymru, y Sw Môr, gan wybod bod bridio meirch môr yn dynodi dŵr arbennig o lân.

“Mae morfeirch yn fridwyr ffyslyd iawn,” meddai Alison wrth Condé Nast Traveller. “Ond maent yn hapus yn bridio yma.” Roedd yr amodau’n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu halen: llanw cryf, dŵr hallt a ddygwyd o Lif y Gwlff, ac absenoldeb unrhyw ddiwydiant trwm gerllaw.

Ym 1997, cerddodd y Lea-Wilson’s i lan y Fenai ar Ynys Môn, a lansiodd arbrawf yn eu cegin un o gwmnïau halen môr blaenllaw’r byd, Halen Môn. Gan lenwi sosban gyda’r dŵr hwnnw, ac yna ei ferwi tan i’r dŵr anweddu, ffurfiwyd y crisialau halen. Dwy flynedd ar bymtheg yn ddiweddarach, ymunodd y crisialau hynny â Ham Parma a Champagne pan ddaeth y cynnyrch cyntaf yng Nghymru i gyflawni statws Dynodiad Tarddiad Gwarchodedig, neu PDO, dynodiad sy’n nodi rhinweddau unigryw cynnyrch i’w leoliad daearyddol.

Darllenwch weddill yr erthygl yma.

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket