‘Mae dŵr mwg o Gymru yn ysgubo’r byd coginio’

‘Mae dŵr mwg o Gymru yn ysgubo’r byd coginio’

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae ein Dŵr Mwg wedi’i gynnwys mewn nifer o gyhoeddiadau a ystyriwyd yn dda. Diolch yn fawr i Richard Vine yn y lle cyntaf, a ysgrifennodd y darn gwreiddiol ar gyfer Bloomberg. Bloomberg: “I unrhyw un arall, byddech...
Fideo: Stori Pysgodyn

Fideo: Stori Pysgodyn

Rhywbryd yn y 1980au, cafodd nain Caspar Salmon ei gwahodd i ddigwyddiad ar Ynys Môn, a fynychwyd gan bobl â chyfenwau pysgodyn. Neu felly mae e’n dweud. Ddeng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ddaru’r gwneuthurwr ffilmiau Charlie Lyne ceisio datrys myth...
100% Halen Môn

100% Halen Môn

Yng ngoleuni’r sylw diweddar yn y wasg ynghylch halwynau môr Prydeinig eraill, ac mewn ymateb i’r ymholiadau niferus a gawsom, rydym yn awyddus i ddweud unwaith eto sut rydym yn gwneud ein halen môr arobryn. Mae Halen Môn yn cael ei wneud 100% o ddŵr môr...
Pum Rheswm i Ymweld â Gogledd Cymru yn 2017

Pum Rheswm i Ymweld â Gogledd Cymru yn 2017

Y llynedd, rhoddwyd rhanbarth Gogledd Cymru yn bedwerydd yn y byd i ymweld yn 2017 gan y Lonely Planet gan ein hysbrydoli ni i ddewis dim ond llond llaw o’r nifer o resymau pam y dylech ei wneud yn gyrchfan gwyliau eleni. BOUNCE BELOW, Blaenau Ffestiniog Atyniad...
Da’ ni wedi ennill gwobr busnes Cyfrifol!

Da’ ni wedi ennill gwobr busnes Cyfrifol!

Neithiwr, fuom ni’n falch iawn i ennill Gwobr Busnes Cyfrifol gan Business in The Community Cymru. Mae’n meddwl lot i ni achos mae’n mynd i graidd gwerthoedd ein busnes. Mae ein tîm yn ymrwymo i gynhyrchu ein cynnyrch mewn ffordd gynaliadwy. Wnaethom ni gychwyn ein...
beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket