Halen, blodau, chwerwon a siocledi: The Meadow

Halen, blodau, chwerwon a siocledi: The Meadow

‘Mae The Meadow yn dathlu hanfodion elfennol y bwrdd trwy archwilio amrywiaeth ac arlliwiau sy’n ein hysbrydoli. Rydym yn croesawu ein cwsmeriaid gydag arbenigedd, brwdfrydedd, ac awydd i rannu ein diddordeb mewn bwyd a diwylliant. Trwy’r genhadaeth...
Nantucket – 4 Peth Da ni’n Caru

Nantucket – 4 Peth Da ni’n Caru

“Nantucket! Take out your map and look at it. See what a real corner of the world it occupies; how it stands there, away off shore, more lonely than the Eddystone lighthouse. Look at it—a mere hillock, and elbow of sand; all beach, without a background.” – o’r llyfr...
Ein Canllawiau Anrhegion Nadolig 2015

Ein Canllawiau Anrhegion Nadolig 2015

Er ein bod yn sicr y bydd unrhyw un sydd yn caru bwyd wrth ei bodd gyda rhodd o Halen Môn y Nadolig hwn, ond da ni’n deall bod dewis yn gallu bod yn anodd weithiau, felly da ni wedi llunio canllawiau Nadoligaidd cyflym ar gyfer y gwahanol bobl yn eich bywyd. AR...

Deugain Mlynedd mewn Llyfrau Coginio

Yn ddiweddar, gofynnodd ffrind i mi sydd yn ysgrifennu llyfr am restr o lyfrau coginio sydd wedi bod yn ddylanwadol yn fy mywyd. Wrth i mi fodio trwy nifer o silffoedd trymlwythog, sylweddolais faint mae’r llyfrau hyn wedi dylanwadu ar sut mae fy nheulu a minnau...
Pleidleisiwch dros ein Coetir Lleol

Pleidleisiwch dros ein Coetir Lleol

Mae’n eithaf prin i ni ysgrifennu am rywbeth ar ein blog nad yw’n amlwg yn gysylltiedig â Halen Môn, ac efallai bod hyn yn pwysleisio pwysigrwydd y prosiect yma i ni. Mae’r gair ‘cynaliadwy’ yn ein datganiad cenhadaeth ac mae cynaladwyedd...
Ar dy feic (trydan)

Ar dy feic (trydan)

Mae ambell i benwythnos yn ymddangos i fynd ymlaen am byth, a gyda heulwen lachar, awyr clir, a’n beiciau trydan newydd gwych, roedd y penwythnos diwethaf yn un ohonynt. Mae’r beiciau, sydd ar gael i’w llogi o’n Tŷ Halen yn gyffredin mewn nifer...
beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket