Sticlyd, melys, mwg a disglair, mae hyn yn ddysgl na fydd yn siomi unrhyw un sydd wrth eu bodd efo cig. Gweinwch gyda saladperlysiau ffres, coleslaw ac unrhyw bicl o’ch dewis.

Digon i 4
½ kg bol porc buarth organig
olew olewydd

Ar gyfer y marinâd:
20ml dwr wedi’i fygu
1 ewin o arlleg wedi’i blicio a’i dorri’n fân
1 maint bys bawd o sinsir, wedi’i blicio a’i dorri’n fân
1 llwy fwrdd o fêl
10ml tamarind tewsudd
1 llwy de o fwstard
sudd o 1/2 lemwn
1 llwy fwrdd o siwgr Demerara
½ llwy de Halen Môn gyda tsili a garlleg
1 llwy fwrdd o saws brown o ansawdd da
1 shibwnsyn, wedi’i dorri’n fân

Cynheswch y popty i 180C.

Cymysgwch yr holl gynhwysion y marinâd gyda’i gilydd.

Taenwch ychydig o olew olewydd mewn padell rhostio i atal y porc rhag glynu.

Torrwch y cig i mewn 4 tafell gyfartal a hiciwch y bol porc cyn arllwys y marinâd drosto. Defnyddiwch eich dwylo i rwbio’r marinâd i mewn i’r porc yn dda. Arllwyswch ychydig o olew olewydd drosto  i orffen, ac ychwanegwch bupur du ffres wedi cracio.

Gadewch am awr i’r marinâd gweithio ei hud.

Rhostiwch yn y ffwrn am 30-40 munud, neu nes dechrau golosgi

beach

Please subscribe to our newsletter for occasional updates, recipes and stories from the salty isle. We promise not to spam you or pass on your information.

0
Your basket